Dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace

Vítejte na nových internetových stránkách Domu dětí a mládeže a školní družiny v Lubech.

Můžete zde najít informace o zařízení, fotogalerii nebo aktuální seznam zájmových kroužků.

AktualityZápis dětí do školní družiny na školní rok 2018/2019 bude probíhat od 22. 5. – 25. 5. 2018 v kanceláři DDM a ŠD Luby od 13:00 do 15:30 hodin. Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny (ŠD):

Do školní družiny jsou přijímáni žáci v souladu se ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. O přijetí rozhoduje ředitelka DDM a ŠD Luby na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD (60 žáků).

1. Přednostně budou přijati všichni zájemci o ŠD z 1. ročníku základní školy.

2. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 2. ročníku základní školy.

3. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 3. ročníku základní školy.

4. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD ze 4. ročníku základní školy.

5. Dále budou přijati všichni zájemci o ŠD z 5. ročníku základní školy.

V případě, že dojde k naplnění kapacity ŠD jsou stanovena pomocná kritéria, která se uplatní v nejvyšším ročníku mezi žáky, kteří podali žádost, takto: další sourozenec ve ŠD, věk, dojíždění, další důležité okolnosti,...).

Mgr. Olga Taušnerová, ředitelka DDM a ŠD Luby