Volná pracovní místa pro školní rok 2019 – 2020

Na dohodu o provedení činnosti

U jednotlivých zájmových útvarů požadujeme pedagogické vzdělání v rozsahu 40 hodin. /Pedagog volného času, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělání podle § 17 odstavec 2, zákona 563/ 2004 Sb./.

Vedoucí zájmového kroužku

  • Řemeslná dílna, Luby
  • Hravá němčina, Luby
  • Mažoretky, Luby
  • Výtvarný kroužek, Luby
  • Florball - žákyně, Luby
  • Florball - žáci, Luby
  • Keramika, Skalná
  • Hasiči, Skalná
  • Aerobik, Plesná