Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů při DDM a ŠD Luby šk. rok 2017/2018

Nábor bude do 30. 10. 2017.

/zápisné je na neomezený počet kroužků/

Na první schůzku jsou zvaní i rodiče, dostanou informace o obsahu a činnosti vybraného zájmového útvaru.

Zájmové útvary nabízíme v lokalitách:

Přehled ZÚ - pobočka Luby:

Klub maminek

Určeno pro: pro rodiče a batolata

Zaměření: příprava dětí na MŠ, všestranná činnost v kolektivu ostatních dětí do 3 let

Schůzky: každé pondělí a čtvrtek od 10:00 – 12:00 hodin

Vedoucí: J. Zelená

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Zahájení: 2. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Dovedné ruce

Určeno pro: žáky od 1. do 2. třídy

Zaměření: rozvoj kreativity, zručnosti, vyrábění

Schůzky: každé pondělí od 14:00 – 15:30 hodin

Vedoucí: D. Krišková

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 2. 10. 2017

Kapacita: 10 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Stolní tenis 1

Určeno pro: začínající žáky

Zaměření: sportovní aktivity ve stolním tenise pro začátečníky

Schůzky: každé pondělí a středu od 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí: M. Skálová

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 2. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Stolní tenis 2

Určeno pro: všechny pokročilé žáky

Zaměření: sportovní aktivity pro pokročilé ve stolním tenise

Schůzky: pondělí od 18:00 – 19:30 hodin

Vedoucí: p. Skála,

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 2. 10. 2017

Kapacita:15 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Průpravné gymnastické cvičení – starší dívky (novinka)

Určeno pro: žákyně od 5. do 9. třídy

Zaměření: průpravná gymnastická cvičení

Schůzky: úterky /sudé týdny/ od 12:30 – 13:30 hodin

Vedoucí: p. Krejčová,

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Zahájení: 3. 10. 2017

Kapacita:15 účastníků

Místo: tělocvična ZŠ Luby

Řemeslná dílna (novinka)

Určeno pro: žáky od 4. do 9. třídy

Zaměření: rozvoj tvořivosti, kreativity a manuálních dovedností při práci s přírodním materiálem

Schůzky: každé úterý od 15:30 – 16:30 hodin

Vedoucí: Ing. Josef Holiš

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 3. 10. 2017

Kapacita: 6 účastníků

Místo: dílna - Akord Kvint

Sportovní sebeobrana

Určeno pro: všechny odvážné žáky, studenty i dospělé

Zaměření: sportovní vyžití dětí, nauka sebeovládání, omezení agresivního chování

Schůzky: každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 18:30 hodin

Vedoucí: p. Musil

Zápisné: 200,- na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 3. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Němčina

Určeno pro: žáky od 1. do 3. třídy

Zaměření: němčina hrou

Schůzky: úterý /sudé týdny/ od 16:00 – 17:00 hodin

Vedoucí: E.Rücková

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 3. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby, /příležitostně v MŠ Luby/

Florball - dívky

Určený pro: dívky od 5. do 9. tř.

Zaměření: florball

Schůzky: středa od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: P. Kalina

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Zahájení: 4. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: tělocvična ZŠ Luby

Florball - dívky

Určený pro: dívky od 5. do 9. tř.

Zaměření: florball

Schůzky: čtvrtek od 14:30 – 16:00 hodin

Vedoucí: P. Kalina

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Zahájení: 4. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Rybáři

Určeno pro: žáky od 1. do 5. třídy

Zaměření: nauka o rybolovu (teorie, praxe)

Schůzky: každou středu od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: S. Jaroš

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 4. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Tanečky

Určeno pro: od předškoláků do 3. třídy

Zaměření: hudebně pohybové hry a tanec

Schůzky: každý čtvrtek od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: K. Šašková

Zápisné: 200,-Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a ŠD Luby

Hasiči

Určeno pro: žáky od 1. do 9. tř.

Zaměření: hasičský sport a zdravověda

Schůzky: každý čtvrtek od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: G. Ďurčová

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a HZS Luby

Míčové hry

Určeno pro: žáky od 1. do 2. třídy

Zaměření: míčové hry

Schůzky: každý čtvrtek od 16:30 – 17:30 hodin

Vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Luby

Basketball

Určeno pro: žáky od 3. – 9. třídy

Zaměření: Basketball

Schůzky: každé úterý od 17:00 – 18:30 hodin

Vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Tělocvična ZŠ Luby

Výtvarný kroužek

Určeno pro: žáky od 1. do 4. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: každý pátek od 12:45 – 14:00 hodin

Vedoucí: M. Skálová

Zápisné: 200,-Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 6. 10. 2017

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 1

určeno pro: žáky od 2. do 9. tř.

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: každý pátek od 14:00 – 15:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

zahájení: 6. 10. 2017

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 2

určeno pro: žáky od 1. do 5. tř.

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: každý pátek od 15:00 – 16:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

zahájení: 6. 10. 2017

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Aerobik

Určený pro: žáky od 4. do 9. tř.

Zaměření: aerobik

Schůzky: dle domluvy 1x týdně

Vedoucí: H. Mlčochová

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Informační schůzka: 28. 9. 2017 od 16:00 hodin

Kapacita: 25 dětí

Místo: MKS Luby

Mažoretky

Určený pro: žákyně od 1. do 5. tř.

Zaměření: hudebně pohybová průprava

Schůzky: každou středu a pátek od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: p. Rütová

Zápisné: 200,- Kč na školní rok (děti ze ŠD Luby mají kroužek zdarma)

Zahájení: 25. 10. 2017

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Florball - žáci I

Určený pro: žáky od 5. do 6. tř.

Zaměření: florball

Schůzky: čtvrtek od 17:30 – 18:15 hodin

Vedoucí: Ing. M. Lukeš

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Florball - žáci II

Určený pro: žáky od 7. do 9. tř.

Zaměření: florball

Schůzky: čtvrtek od 18:15 – 19:00 hodin

Vedoucí: Ing. M. Lukeš

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Zahájení: 5. 10. 2017

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Přehled ZÚ - pobočka Milhostov:

Angličtina

Určeno pro: předškoláky a 1.tř.

Zaměření: angličtina hrou

Vedoucí: Mgr. Z. Šuranská

Schůzky: pondělky od 12:30 – 13:30 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Zápisné: 0,- Kč

Kapacita: 15 dětí

Místo: ŠD Milhostov

Cvičení s hudbou

Určeno pro: 1. – 5.tř.

Zaměření: aerobik, zumba…

Vedoucí: S. Ježková

Schůzky: pondělky od 14:00 – 15:00 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Zápisné: 0,-

Kapacita: 15 dětí

Místo: ŠD Milhostov

Přehled ZÚ - pobočka Plesná:

Míčové hry

Určeno pro: 1. tř. - 4. tř.

Zaměření: míčové hry

Vedoucí: A. Lekešová

Schůzky: každou středu 15:00 – 16:00 hodin

Zahájení: 4. 10. 2017

Zápisné: 0,-Kč

Kapacita: 20 žáků

Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Aerobik

Určeno pro: 1. tř. - 5. tř.

Zaměření: aerobik

Vedoucí: B. Peltrámová

Schůzky: každé úterý 16:30 – 17:30 hodin

Zahájení: 10. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: 20 žáků

Místo: ZŠ Plesná

Dovedné ruce

Určeno pro: 1. tř. - 3. tř.

Zaměření: výtvarné techniky a vyrábění

Schůzky: každou středu 15:00 – 16:00 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Vedoucí: J. Lorenzová

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Kapacita: 13 žáků

Místo: ŠD Plesná

Debrujáři

Určeno pro: 1. tř. - 5. tř.

Zaměření: badatelské činnosti

Vedoucí: A. Weiszdornová

Schůzky: každou středu 13:00 – 15:00 hodin

Zahájení: 20. 9. 2017

Zápisné: 200,-Kč na školní rok

Kapacita: 20 žáků

Místo: ZŠ Plesná

Florball

Určeno pro: 6. tř - 9.tř.

Zaměření: florball

Vedoucí: Ing. R. Dyčková

Schůzky: každou středu 16:00 – 18:00 hodin

Zahájení: 27. 9. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: 24 žáků

Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Matika plus

Určeno pro: 6. – 9. tř.

Zaměření: matematika

Schůzky: každou středu 14:00 – 15:00 hodin

Zahájení: 20. 9. 2017

Vedoucí: Mgr. V. Polívka

Zápisné: 0,- Kč

Místo: ZŠ Plesná

Tvořivá dramatika

Určeno pro: 1. tř. - 5. tř.

Zaměření: tvořivá dramatika

Vedoucí: A. Weiszdornová

Schůzky: každý čtvrtek 14:00 – 16:00 hodin

Zahájení: 5. 10. 2017

Zápisné: 0,-

Kapacita: 20 žáků

Místo: ZŠ Plesná

Přehled ZÚ - pobočka Skalná:

Zdravotnický kroužek

Určeno pro: od 1. – 5. tř.

Zaměření: základy zdravovědy

Vedoucí: Mgr. B. Novotná, Bc. K. Davidová

Schůzky: pondělky od 14:00 – 15:00 hodin

Zahájení: 25. 9. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: 20 žáků

Místo: 1. st. ZŠ

Sborový zpěv

Určeno pro: od 1. – 5. tř.

Zaměření: zpěv

Vedoucí: Mgr. R. Štěříková

Schůzky: každé úterý od 13:30 – 14:30 hodin

Zahájení: 3. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: 2. třída ZŠ Skalná

Hasiči

Určeno pro: od 1. – 9. tř.

Zaměření: hasičský sport, zdravověda

Vedoucí: Bc. K. Schveinerová

Schůzky: každou středu a pátek od 16:00 – 17:00 hodin

Zahájení: září 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: Hasičská zbrojnice Skalná, ZŠ Skalná

Fit Dance

Určeno pro: od 5. - 9 tř.

Zaměření: hudebně pohybové hry

Vedoucí: Bc. E. Rothová

Schůzky: pondělky od 16:30 – 17:30 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Hudebně pohybový kroužek

Určeno pro: od 1. - 5. tř.

Zaměření: hudebně pohybové hry

Vedoucí: Bc. K. Davidová

Schůzky: každé úterý a čtvrtek od 14:00 – 15:00 hodin

Zahájení: 19. 9. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Deskové hry

Určeno pro: 1. – 5. třídu

Zaměření: deskové hry

Vedoucí: A. Stehlíková

Schůzky: pondělky 15:30 – 16:30 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Bodystyling a Pilates

Určeno pro: starší dívky a ženy

Zaměření: step aerobik, pilates, kalanetika, posilování

Vedoucí: Bc. E. Rothová

Schůzky: úterý a čtvrtek od 17:30 – 18:30 hodin

Zahájení: 2. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: 1. st. ZŠ Skalná

Cvičení pro nejmenší

Určeno pro: děti do 6 let

Zaměření: sportovní pohybové hry

Vedoucí: Mgr. B. Novotná, Bc. K. Davidová

Schůzky: úterý od 15:30 – 16:30 hodin

Zahájení: 3. 10. 2017

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: neomezená

Místo: sportovní hala Skalná

Keramický kroužek

Určeno pro: od 1. – 5. tř.

Zaměření: práce s keramickou hlínou

Vedoucí: Z. Pouzarová

Schůzky: středy od 15:00 – 16:00 hodin

Zahájení: 4. 10. 2017

Zápisné: 400,- Kč na pololetí

Kapacita: do 15 žáků

Místo: 2. st. ZŠ Skalná

Turistický kroužek

Určeno pro: od 1. – 5. tř.

Zaměření: práce s keramickou hlínou

Vedoucí: A. Stehlíková

Schůzky: o víkendu - dle domluvy

Zahájení: informační schůzka 2. 10. 2017 v 15:30 hodin

Zápisné: 200,- Kč na školní rok

Kapacita: do 15 žáků

Místo: ŠD Skalná