Zájmové útvary

Nabídka zájmových útvarů při DDM a ŠD Luby šk. rok 2020/2021

Zápisné je 250,- Kč/pololetí na neomezený počet kroužků, děti ze ŠD Luby mají kroužky zdarma.

Zájmové útvary nabízíme v lokalitách:

Přehled ZÚ - pobočka Luby:

Angličtina 1

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: středa od 13:00 – 14:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 16.9.2020

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 2

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)

zaměření: angličtina zábavně a hrou

schůzky: středa od 14:00 – 15:00 hodin

vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

zahájení: 16.9.2020

kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Divadelně hudební kroužek

Určeno pro: žáky od 1. do 5. tř.

Zaměření: tvořivá dramatika, recitace, pohybová improvizace

Schůzky: středa od 13:30 – 15:00 hodin

Vedoucí: H. Šimková

Zahájení: 16.9.2020

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a ŠD Luby

Dovedné ruce

Určený pro: žáky od 1. do 3. tř.

Zaměření: Rozvoj tvořivosti, manuálních dovedností a nápaditostil

Schůzky: úterý od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: Bc. D. Krišková

Zahájení: 15.9.2020

Kapacita: 10 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Florbal - žáci

Určený pro: žáky od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: čtvrtek od 17:30 – 19:00 hodin

Vedoucí: Ing. M. Lukeš

Zahájení: od října 2020

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Florbal - žákyně

Určený pro: žákyně od 5. do 9. tř.

Zaměření: florbal

Schůzky: pátek od 14:30 – 16:00 hodin

Vedoucí: M. Kalina

Zahájení: od října 2020

Kapacita: 20 účastníků

Místo: Sportovní hala Luby

Hasiči

Určeno pro: žáky od 1. do 9. tř.

Zaměření: hasičský sport a zdravověda

Schůzky: čtvrtek od 15:00 – 17:00 hodin

Vedoucí: G. Ďurčová

Zahájení:

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM Luby a HZS Luby

KICK BOX

Určeno pro: všechny odvážné žáky, studenty i dospělé

Zaměření: sportovní vyžití dětí, nauka sebeovládání, omezení agresivního chování

Schůzky: úterý a čtvrtek od 16:30 – 18:30 hodin

Vedoucí: P. Musil

Zahájení:

Kapacita: 20 účastníků

Místo: tělocvična školy

Klub pro odrostlé

Určeno pro: žáky 3. - 9. tř.

Schůzky: čtvrtek od 16:30 – 18:00 hodin

Vedoucí: Z. Ďurišová

Zahájení: 17.9.2020

Kapacita: 20 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Mažoretky

Určený pro: pro žákyně 3. až 5. tř.

Zaměření: hudebně pohybová průprava

Schůzky: středa a pátek od 16:00 – 17:00 hodin

Vedoucí: D. Rütová

Zahájení: 16.9.2020

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Pernikaření

Schůzky: čtvrtek 13:00 - 14:00

Vedoucí: I. Lazurová

Zahájení: 17.9.2020

Kapacita: 14 žáků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Sportovní hry

Určený pro: pro žáky od 1. třídy

Zaměření: Rozvoj týmové spolupráce a zvýšení fyzického potenciálu

Schůzky: úterý od 15:00 – 16:30 hodin

Vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková

Zahájení: 15.9.2020

Kapacita: 20 účastníků

Místo: DDM Luby a Sportovní hala Luby

Stolní tenis

Určeno pro: všechny žáky

Zaměření: sportovní aktivity ve stolním tenise

Schůzky: pondělí od 17:00 – 18:30 hodin

Vedoucí: M. Postolková

Zahájení: 14.9.2020

Kapacita: 12 účastníků

Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Tanečky

Určený pro: chlapce a dívky od 1 do 5. tř.

Zaměření: taneční průprava

Schůzky: středa od 15:00 -16:00 hodin

Vedoucí: D. Blažejová

Zahájení: 16.9.2020

Kapacita: 15 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Výtvarný kroužek 1

Určeno pro: žáky od 1. až 2. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: pondělí od 14:00 – 15:00 hodin

Vedoucí: K. Šašková

Zahájení: 14.9.2020

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Výtvarný kroužek 2

Určeno pro: žáky od 3. až 6. třídy

Zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření

Schůzky: pondělí od 15:00 – 16:00 hodin

Vedoucí: K. Šašková

Zahájení: 14.9.2020

Kapacita: 12 účastníků

Místo: DDM a ŠD Luby

Přehled ZÚ - pobočka Milhostov:
Přehled ZÚ - pobočka Plesná:
Přehled ZÚ - pobočka Skalná: