Zájmové útvary

Luby

Angličtina 1

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)
zaměření: angličtina zábavně a hrou
schůzky: pondělí od 14:00 – 15:00 hodin
vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková
zahájení: 13.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Angličtina 2

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř. (rozdělení do skupin na první schůzce)
zaměření: angličtina zábavně a hrou
schůzky: pondělí od 15:00 – 16:00 hodin
vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková
zahájení: 13.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Amatérské divadélko

určeno pro: žáky od 1. do 6. tř.
zaměření: tvořivá dramatika, recitace, pohybová improvizace
schůzky: středa od 15:00 – 16:00 hodin
vedoucí: D. Blažejová
zahájení: 15.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Dovedné ruce

určeno pro: žáky od 1. do 3. tř.
zaměření: Rozvoj tvořivosti, manuálních dovedností a nápaditosti
schůzky: úterý od 15:00 – 16:00 hodin
vedoucí: Bc. D. Krišková
zahájení: 14.9.2021
kapacita: 10 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Florbal - chlapci

určeno pro: mladší žáci
zaměření: florbal
schůzky: čtvrtek od 16:45 – 17:45 hodin
vedoucí: Ing. M. Lukeš
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: Sportovní hala Luby

Florbal - chlapci 2

určeno pro: starší žáci
zaměření: florbal
schůzky: čtvrtek od 18:00 – 19:00 hodin
vedoucí: Ing. M. Lukeš
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: Sportovní hala Luby

Florbal - dívky

určeno pro: žákyně od 5. do 9. tř.
zaměření: florbal
schůzky: čtvrtek od 15:00 – 16:30 hodin
vedoucí: M. Kalina
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: Sportovní hala Luby

Hasiči

určeno pro: žáky od 1. do 9. tř.
zaměření: hasičský sport a zdravověda
schůzky: čtvrtek od 15:00 – 17:00 hodin
vedoucí: P. Mikita
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: HZS Luby

Klub

určeno pro: žáky 3. - 9. tř.
zaměření:
schůzky: čtvrtek od 16:30 – 18:00 hodin
vedoucí: Z. Ďurišová
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Rybaření

určeno pro: 1. - 9. třída
zaměření:
schůzky: čtvrtek od 17:00 – 18:00 hodin
vedoucí: Z. Ďurišová
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Pernikaření 1

určeno pro: žáci a žákyně 1. až 9. tř.
zaměření:
schůzky: čtvrtek 13:00 - 14:00
vedoucí: I. Lazurová
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 14 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Pernikaření 2

určeno pro: žáci a žákyně 1. až 9. tř.
zaměření:
schůzky: čtvrtek 14:00 - 15:00
vedoucí: I. Lazurová
zahájení: 16.9.2021
kapacita: 14 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Sportovní hry

určeno pro: pro žáky od 1. třídy
zaměření: Rozvoj týmové spolupráce a zvýšení fyzického potenciálu
schůzky: úterý od 15:00 – 16:30 hodin
vedoucí: Ing. K. Ciglerová Hrbková
zahájení: 14.9.2021
kapacita: 20 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Stolní tenis

určeno pro: všechny žáky
zaměření: sportovní aktivity ve stolním tenise
schůzky: středa od 17:00 – 18:30 hodin
vedoucí: M. Postolková
zahájení: 15.9.2020
kapacita: 12 účastníků
Místo: tělocvična DDM a ŠD Luby

Tanečky

určeno pro: chlapce a dívky od 1 do 5. tř.
zaměření: taneční průprava
schůzky: středa od 15:00 -16:00 hodin
vedoucí: O. Hokešová
zahájení: 15.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Výtvarný kroužek 1

určeno pro: žáky od 1. až 2. třídy
zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření
schůzky: středa od 14:00 – 15:00 hodin
vedoucí: K. Šašková
zahájení: 15.9.2021
kapacita: 12 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Výtvarný kroužek 2

určeno pro: žáky od 3. až 6. třídy
zaměření: výtvarné techniky a zábavné tvoření
schůzky: středa od 15:00 – 16:00 hodin
vedoucí: K. Šašková
zahájení: 15.9.2021
kapacita: 12 účastníků
Místo: DDM a ŠD Luby

Skalná

Zpět nahoru

Pěvecký kroužek

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: pondělí od 13:30 hod
vedoucí: Bc. Klára Eliášová
zahájení: 4.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: ZŠ Skalná - 1. stupeň

Cyklo kroužek

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření: jízda na kole, přilby s sebou, v případě nepříznivého počasí údržba kola, hry
schůzky: úterý od 15:00 hod
vedoucí: Mgr. Blanka Novotná, Zbyněk Pouzar
zahájení: 5.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: sraz před ZŠ Skalná - 1. stupeň

Kroužek vaření

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: úterý od 16:00 - 18:00 hod
vedoucí: paní Voborníková, Jana Melicharová
zahájení: 5.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: kuchyňky ŠD Skalná

Dramaťáček

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: středa od 14:00
vedoucí: Mgr. Radka Benediktová
zahájení: 6.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: ZŠ Skalná - 1. stupeň

Míčové hry

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: čtvrtek od 15:00
vedoucí: Bc. Dan Dinga
zahájení: 7.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: Sportovní hala Skalná

Kroužek Myslivosti

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: čtvrtek od 15:30 - 17:00 hod
vedoucí: Iveta Růžičková
zahájení: 7.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: Skalná

Keramický kroužek

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření:
schůzky: čtvrtek od 15:00 hod
vedoucí: Zuzana Pouzarová
zahájení: 7.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: dílny ZŠ Skalná

Hudebně pohybový kroužek

určeno pro: žáky od 1. až 9. třídy
zaměření: aerobik, step aerobik, fitness dance, pohybové hry
schůzky:
vedoucí: Bc. Eva Rothová
zahájení:
kapacita: 15 účastníků
Místo: Skalná

Cvičení pro ženy a dívky

určeno pro: ženy a dívky
zaměření: kondiční a relaxační cvičení, pilates
schůzky: úterý od 18:00 hod
vedoucí: Bc. Eva Rothová
zahájení: 21.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: sraz u bočního vchodu ZŠ Skalná - 1. stupeň

Plesná

Zpět nahoru

Sportovní hry

určeno pro: 1. - 5. třída
zaměření:
schůzky: středa od 15:15 hod
vedoucí: Ing. Radka Dyčková
zahájení: 29.9.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Aerobic

určeno pro: 1. - 9. třída
zaměření:
schůzky: úterý od 16:15 hod
vedoucí: Michaela Schallerová
zahájení: 5.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Box

určeno pro: 1. - 5. třída
zaměření:
schůzky: pondělí od 15:15 hod
vedoucí: PhDr. Igor Rivný
zahájení: 4.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Box

určeno pro: 6. - 9. třída
zaměření:
schůzky: středa od 15:15 hod
vedoucí: PhDr. Igor Rivný
zahájení: 6.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Florbal

určeno pro: 6. - 9. třída
zaměření:
schůzky: středa od 16:15 hod
vedoucí: Ing. Radka Dyčková
zahájení: 6.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: tělocvična ZŠ Plesná

Dovedné ruce

určeno pro: 1. - 4. třída
zaměření:
schůzky: pondělí od 15:00 hod
vedoucí: Jiřina Lorenzová
zahájení: 4.10.2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: školní družina Plesná

Matematika Plus

určeno pro: 1. - 9. třída
zaměření:
schůzky: pondělí od 15:30 hod
vedoucí: Mgr. Václav Polívka
zahájení: září 2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: ZŠ Plesná

Čeština hravě

určeno pro: 1. - 9. třída
zaměření:
schůzky: pondělí od 14:00 hod
vedoucí: Mgr. Lukáš Svoboda
zahájení: září 2021
kapacita: 15 účastníků
Místo: ZŠ Plesná
Zpět nahoru