O nás

Dětem a mládeži nabízíme možnost účelně využít volný čas, a tak rozvíjet své zájmy a dovednosti.

Naším cílem je naučit je využívat svůj volný čas účelně a efektivně.

Připravujeme pro děti zájmovou činnost pravidelnou /zájmové útvary/, nepravidelnou /sportovní akce, výlety, společenské akce, besedy/, spontánní /klub/ a prázdninovou.

Nadcházející akce

Zatím nejsou naplánované žádné akce